Naše služby

 

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva platcom i neplatcom DPH
  • príprava daňových priznaní právnických a fyzických osôb, daňových priznanií DPH
  • spracovanie miezd a vedenie personalistiky
  • tvorba cenových ponúk, rozpočtov a ich čerpanie
  • odborné daňové a manažérske poradenstvo
  • ostatné služby napr. spracovanie projektu pre získanie úveru, konsolidácia nákladov, finančné analýzy, bezhotovostné prevody cez IB