ÚČTOVNÍCTVO, MZDY A PERSONALISTIKA, ROZPOČTY

 

Pôsobíme na trhu od roku 2011 a svojim klientom poskytujeme služby spojené s vedením účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a tvorbou a čerpaním rozpočtov.

Našimi prednosťami je vysoká miera zodpovednosti, odbornosti a flexibility.Dôraz kladieme hlavne na diskrétnosť týkajúcej sa informácií o  podniku, jeho zamestnancoch, transakciách, obchodoch a celkovej finančnej, majetkovej a výnosovej situácii

Máme skúsenosti z rôznych oblastí rozpočtovníctva, účtovníctva a daní, a dokážeme spoľahlivo reagovať na otázky a požiadavky zo strany klientov.